Krestanskemedia.sk

Vyšlo nové číslo časopisu Cesta

V júnovom čísle sa v úvode rozprávame s vzácnym človekom profesorom Vladimírom Krčmérym o jeho živote a práci. O. Voskár v pravidelnej rubrike hovorí o 6. Božom prikázaní Nezosmilníš! Odborne predstavujeme problém rodinných faktorov vzniku a rozvoja závislosti v rovnomennom článku. V svedectve Z tmy do svetla rozpráva Kamil svoj príbeh a skúsenosti s komunitou Cenacolo .Správa z Depaul prináša príbeh klienta „legionára z Poľska“. V krátkosti predstavujeme zariadenia a služby Arcidiecéznej charita Košice. Terapeut GKCH Prešov Roman Pavlík opisuje svoje stretnutie s o. Mariánom Kuffom. V článku Charita a MAX informujeme o zaujímavej pomoci a spolupráci dvoch subjektov. Na zadnej obálke prinášame fotografie z výstavy Charita v živote… Život v charite.
Viac informácií nájdete: www.mesacnikcesta.sk
Kresťanské médiá informoval Peter Kyslan