Krestanskemedia.sk

Evanjelický posol spod Tatier 32/2011

Osem novokňazov vstúpilo po ordinácii v Púchove do služby Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O tom, kam budú vyslaní a s akými predsavzatiami sa ujali svojej novej životnej úlohy, hovorí téma najnovšieho čísla Evanjelického posla spod Tatier.

Na stranách Do srdca a mysle nájdete okrem iného aj avízo na knižnú novinku z Tranoscia – Večný nepokoj po-etika.

Spravodajstvo prináša stĺpec Štefana Jakobyho o „osobnom“ Spasiteľovi, ale aj prehľad udalostí doma i v zahraničí.

Historická strana dokončuje rozprávanie o apoštolskej misii Stehlovcov medzi dolnozemskými Slovákmi a v rozhovore s diakonom Jurajom Holekom sme otvorili tému opravy fary v Polichne.

Nechýba ani reportáž z Dištriktuálneho dňa VD vo Východnej.

Zuzana Zimaniová