Krestanskemedia.sk

Veriaci nemajú právo..!

Veriaci nemajú právo…! Ale arcibiskup áno!

Veriaci je človekom. Kedy nemá človek právo vedieť nejakú skutočnosť? Nemá právo vtedy, keď sa ho daná záležitosť vôbec nedotýka a ani netýka.

Čo to znamená – netýka?

To znamená nemať k veci žiaden vzťah. Vzťah pracovný, morálny, spoločenský, rodinný a tak ďalej.

Čo to znamená – nedotýka?

Znamená to, že aj keď človek má k veci nejaký vzťah, ten je, ale len formálny, teda v skutočnosti nenapĺňa vnútornú podstatu vzťahu a de facto neexistuje.

Teraz veta: Veriaci nemajú právo vedieť, prečo bol ich otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák odvolaný z riadenia – pastoračného pôsobenia zo svojho miestneho spoločenstva veriacich.

Niečo tu nesedí.

Ak takto načrtnutý model aplikujeme na otca Roberta, vyplýva nám z toho, že sme ľudia, ktorí nemajú ( alebo nemajú mať !) zo svojím duchovným otcom vzťah. Lebo len ak s ním nemajú vzťah, tak nemajú právo vedieť!

Pravdou je opak. Otec Robert Bezák sa stal skutočným otcom svojim zvereným duchovným deťom. A v tomto kontexte blízkeho vzťahu medzi veriacimi a ním je toto “odvolanie” veľmi násilné. Dá sa povedať, že deťom bol násilne odvlečený otec – prostriedkami, ktoré sú kultivované a zákonné, ale v tomto prípade sa zákonné prostriedky zneužili na ublíženie.

Duchovným deťom ( v tomto kontexte je lepšie formálne vyjadrenie “veriacim” ) samozrejme stačí povedať – nemáte právo! Treba to prijať v duchu viery. Otec Róbert, ale nevie tiež.

Natískajú sa mnohé otázky..

Za všetky nech je vyslovená táto: Je Cirkev spoločenstvom lásky a pravdy – hlbokého prežívania prítomnosti Pána alebo stále viac skôr inštitúciou, ktorá je vnútorne rozdelená na top management a nezainteresovaných?